הטוחן של שיאומי הולך לחזור למלאי? הוא הכי טוב ומתקדם ביחס למחיר נכון?

הטוחן של שיאומי הולך לחזור למלאי? הוא הכי טוב ומתקדם ביחס למחיר נכון?