הודעת משלוח המכיל שטר מכר

שלום רב.
מה פרוש הודעה זו הרי לא יכול להיות שאני אחוייב במכס כי תמיד אני קונה מתחת לרף המכס

תודה רבה