האם אפשר לעקוב אחרי מוצר שלא קיים?

האם אפשר לעקוב אחרי מוצר שלא קיים ?