למה דיל גולשים מופיע במקום צדדי ולא נגיש ולא במקום בולט יותר?

אם רוצים לעודד גולשים לפרסם, מדוע הפוסטים שלהם מוחבאים?