עי

עי

מה זה קשור לפורום צרכנות?

הפורום הזה הוא רק של צרכנות?
יש פורומים/צ’אטים אחרים שפתוחים בנטפרי

א