בירור לגבי שואב אבק שמפורסם אצלכם


בהזמנה לא מופיע שמצורף המגב החשמלי שפרסמתם.