מה דעתכם על מחשב Lenove V15

מה דעתכם על המפרט של המחשב (כולל מסך והפנאל) ומשתמש הממוצע?

http://il.bee.deals/go/go.php?enf_url=https%3A%2F%2Fwww.espir.co.il%2Fproduct%2Flenovo-v15