Boardlink 3

Boardlink 3
0

היי אז רכשתי את המוצר הוא הגיע, הגדרתי אותו דרך האפליקצייה שלהם וגם דרך אלקסה ומופיע שיש לי את הטלוויזיה ואני משייך אותה ל"חדר" וכשאני מבקש להדליק היא פשוט אומרת “tv not responding” גם כשאני רוצה לכבות…
מישהו יודע איך לפתור את הבעיה הזאת?

היית לי בעיה כזאת באפליקציה e-control. התקנתי broadlink ואיתה התחיל לעבוד, עדיין רחוקה מלהיות מושלמת.