BlitzWolf BW S9 charger

לא מטעין באופן רציף. יש הרבה הפסקות קטנות של שנייה או שתיים במהלך הטענה, בשני המטענים שקניתי. לא מומלץ

המטען הזה הוא המטען המומלץ הרשמי שלנו כבר כשנתיים לפחות. אלפים רבים קנו אותו (וגם אנחנו - ויותר מיחידה אחת) ואין עליו אף תלונה אחת. גם בשלל סקירות באתרים אחרים ברשת - הוא מקבל בעיקר מחמאות. לכן לדעתי או שקיבלת ‘לימונים’ ויש לפנות לאחריות, או שיש תקלה במכשיר/חשמל.

  1. קניתי את המומלץ [BlitzWolf BW S9 charger](h ואני מרוצה מאוד כי הוא מטעין מהיר וטוב באופן רציף