$97.99 - [M-204088] ? Black Friday מישהו מכיר? זה נראה טוב מדי מכדי להיות אמיתי אפילו ב

$97.99 - [M-204088] ? Black Friday מישהו מכיר? זה נראה טוב מדי מכדי להיות אמיתי אפילו ב
0

קרוב לוודאי שזה הונאה כמו מליון הונאות ברשת. חבל על הזמן ועל הכסף

תודה רבה, יורד מזה…