תל אביב? ירושלים? גבעתיים? – מסיכת בית הנייר – $1.69