Playstation 5

מה הסיכוי שאתם תוכלו לפתוח מכירה מרוכזת של פלייסטיישן 5 אם מישהו מסוגל בזמנים כאלה של חוסר מלאי זה רק אתם

כשאין מלאי אי אפשר להמציא מלאי. הדרישה עולה בהרבה על כושר הייצור, לחנויות גם אין הרבה אינטרס לעשות מבצעים.
אנחנו ננסה, אבל כנראה שנצטרך לחכות כולנו…